The leaser – Chuỗi văn phòng cao cấp trung tâm TP.HCM
Your search results

Tăng giá trị bất động sản của bạn

Trở thành đối tác của The Address hôm nay!

Chúng tôi đang xây dựng hệ thống văn phòng chuẩn mực, sáng tạo và linh hoạt đáp ứng cho các nhu cầu doanh nghiệp tại Việt Nam. Khi hợp tác cùng The Address, bất động sản của bạn sẽ trở nên hấp dẫn hơn, tăng giá trị đầu tư và được bảo trì & khai thác hiệu quả nhất.

The Address hỗ trợ đối tác

Tăng hiệu quả kinh doanh

Mở khóa tiềm năng kinh doanh của bất động sản bạn sở hữu.

Tăng giá trị tài sản

Tăng mức hấp dẫn của bất động sản với hạ tầng và dịch vụ kinh doanh mới.

Đáp ứng nhu cầu thị trường

Nắm lấy cơ hội đem lại giá trị cho những doanh nghiệp cần thiết lập văn phòng

Địa điểm phù hợp

Compare Listings

(+84) 909 91 93 95