Office rents are rising, small businesses are under great pressure – Chuỗi văn phòng cao cấp trung tâm TP.HCM
Your search results

Office rents are rising, small businesses are under great pressure

Posted by admin on 15 November, 2019
| News
| 0

Xu hướng leo thang giá thuê văn phòng đang đặt ra áp lực lớn lên các doanh nghiệp kinh doanh, nhất là những doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên diễn biến này cũng giúp officetel và không gian chia sẻ tại trung tâm thanh khoản tốt hơn.

Coming soon…

  • Contact me

Compare Listings

(+84) 909 91 93 95