Địa điểm – Chuỗi văn phòng cao cấp trung tâm TP.HCM
Kết quả tìm kiếm của bạn

Địa điểm

Văn phòng 191 NKKN

Địa chỉ: 191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
Thành phố Hồ Chí Minh
Tổng diện tích: 4,232 m2

Văn phòng 63A NKKN

Địa chỉ: 63A Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Quận 1, TP.HCM

Văn phòng 60 NĐC

Địa chỉ: 60 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng 366 NT

Địa chỉ: 366 Nguyễn Trãi, Quận 5
Thành phố Hồ Chí Minh

So sánh các bảng liệt kê

(+84) 909 91 93 95